آزمون رشد حرکتی الریخ -2 (TGMD)

آزمون رشد حرکتی الریخ -2 (TGMD)

آزمون رشد حرکتی مهارتهای درشت الریخ2 شامل دو دسته مهارت های حرکتی درشت و ظریف به همراه راهنمای اجرای آزمون، و شیوه نمره گذاری، مقالات هنجار یابی روایی و پایایی آزمون در ایران

دانلود آزمون رشد حرکتی الریخ -2 (TGMD)

آزمون رشد حرکتی الریخ 2 TGMD2 رشد حرکتی درشت مهارتهای دستکاری و جابجایی

دسته بندی تربیت بدنی
فرمت فایل rar
حجم فایل 716 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2

آزمون الریخ-2 در دو دسته مهرات های دستکاری و جابجایی در موارد زیر کاربرد دارد:

شناسایی کودکانی که در رشد مهارت های حرکتی درشت عقب تر از دوره سنی خود هستند. 

طرح ریزی یک برنامه آموزشی

اندازه گیری پیشرفت فردی در مهارت های حرکتی درشت 

ارزیابی موفقیت یک برنامه حرکتی درشت 

یک وسیله ارزیابی رشد مهارت های حرکتی درشت در تحقیقات

دانلود آزمون رشد حرکتی الریخ -2 (TGMD)